ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ & ΓΡΑΦΕΙΑ

Η λειτουργία του Νοσοκομείου υποστηρίζεται, επίσης, από δύο Αυτοτελή Τμήματα και ένα Αυτοτελές Γραφείο, που υπάγονται απευθείας στο Διοικητή του Νοσοκομείου.

(επιλέξτε το Τμήμα/Γραφείο που επιθυμείτε για περισσότερες πληροφορίες):