ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Διοικητική - Οικονομική Υπηρεσία του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις:

(επιλέξτε την Υποδιεύθυνση που επιθυμείτε για περισσότερες πληροφορίες)