ΤΜΗΜΑ Ω.Ρ.Λ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Τμήμα Ω.Ρ.Λ. του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» ανταποκρίνεται με τον πλέον σύγχρονο και πλήρη τρόπο στις ανάγκες των ασθενών με Ωτορινολαρυγγολογικά προβλήματα. Διαθέτει σύγχρονες Διαγνωστικές μονάδες, που είναι ενταγμένες στο ΕΣΥ και παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά το πρόγραμμα του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. και του Υπουργείου Υγείας.

 

Ειδικότερα, αναφορικά με τη λειτουργία των Διαγνωστικών Εργαστηρίων:

Α)  Αναπτύχθηκε και λειτουργεί πλήρως το Νευρο-ωτολογικό Ιατρείο, στο οποίο διενεργούνται πλέον όλες οι εξετάσεις ελέγχου της ακοής και της ισορροπίας και ειδικότερα: τυμπανομετρία, ακουστικά αντανακλαστικά μυός αναβολέα, έλεγχος λειτουργίας ευσταχιανής σάλπιγγας, τονική ακοομετρία, ακουστικά προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους, ηλεκτρονυσταγμογραφία, έλεγχος σακκαδικών κινήσεων, παρακολούθηση κινητού στόχου και ψυχρο – θερμοδιακλυσμοί ύδατος, χειρισμοί επανατοποθέτησης ωτοκονίας, ενδοτυμπανικές εγχύσεις, κ.ά.

 

Β)  Αναπτύχθηκε σύγχρονο Ιατρείο Αλλεργικής – Ατοπικής Ρινίτιδας, στο οποίο διερευνούνται Ωτορινολαρυγγολογικές Αλλεργικές Παθήσεις όπως αλλεργική ρινίτιδα, αλλεργική ρινοκολπίτιδα. Πραγματοποιούνται ενδοσκοπικές εξετάσεις ρινός – ρινοφάρυγγα – φάρυγγα – λάρυγγα και ενδοεπιδερμικές δοκιμασίες νυγμού (skin prick tests) με σειρά 50 αλλεργιογόνων ουσιών. Δίνονται ιατρικές οδηγίες για την αποφυγή και την πρόληψη των εξάρσεων αλλεργικής ρινίτιδας  και εφαρμόζεται πρωτόκολλο  υπογλώσσιας ανοσοθεραπείας. 

 

Γ) )  Αναπτύχθηκε και λειτουργεί Ιατρείο Φωνής και Κατάποσης στο οποίο διερευνούνται οργανικές ή λειτουργικές βλάβες του λάρυγγα. Επίσης, εξετάζονται ενδελεχώς προβλήματα φώνησης, για τα οποία προτείνονται ολοκληρωμένες θεραπευτικές λύσεις.

 

Δ) Έχει αναπτυχθεί σύγχρονο Ενδοσκοπικό Εργαστήριο με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, στο οποίο μελετώνται και αντιμετωπίζονται παθήσεις ρινός – παραρρινίων κόλπων – ρινοφάρυγγα. 

 

Σημειώνεται ότι πέραν των καθιερωμένων χειρουργικών επεμβάσεων μικρής και μέσης βαρύτητας (αμυγδαλεκτομή, αποκατάσταση σκολίωσης ρινικού διαφράγματος, μικρολαρυγγοσκόπηση, αδενοτομή κ.ά.), εκτελούνται πλέον  επεμβάσεις μεγάλης βαρύτητας κεφαλής και τραχήλου με απόλυτη ασφάλεια και με τη χρήση των πλέον σύγχρονων μέσων, όπως ολική θυρεοειδεκτομή, επιπολής και εν τω βάθει παρωτιδεκτομή, λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου, ωτοχειρουργικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση της ακοής.  Επίσης, πραγματοποιούνται  λειτουργικές ενδοσκοπικές επεμβάσεις ρινός – παραρρινίων (FESS) και  κογχοπλαστικές με σύγχρονα μέσα και τέλος, εκτελούνται μοντέρνες επεμβάσεις για τη θεραπεία του συνδρόμου αποφρακτικής υπνικής άπνοιας.  Για όλες τις παραπάνω μείζονες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου αποκτήθηκε από το 2008 σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας για τις χειρουργικές αίθουσες του τμήματος.

Αξίζει να τονισθεί ότι η μετεγχειρητική νοσηλεία των ασθενών μειώθηκε στη μία ημέρα, ακολουθώντας πρότυπα διεθνών ιατρικών κέντρων, με στόχο τον περιορισμό της δαπάνης για τα ασφαλιστικά ταμεία και για την κατά το δυνατό ταχύτερη επιστροφή ασθενών στις δραστηριότητές τους. 

Τέλος, αναφορικά με τις Επιστημονικές Δραστηριότητες του Τμήματος Ω.Ρ.Λ. σημειώνονται τα ακόλουθα:

 

A) Το Τμήμα από το 2008 υποδέχεται και εκπαιδεύει φοιτητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στα πλαίσια της κλινικής τους άσκησης στην Ωτορινολαρυγγολογία.

Β) Κατ’ έτος πραγματοποιούνται προληπτικοί έλεγχοι παιδιών και ενηλίκων σε Κέντρα Υγείας.

Γ) Συμμετέχει το Τμήμα ενεργά ως Ομιλητές, Μέλη Οργανωτικών Επιτροπών και Πρόεδροι Συνεδριών σε ελληνικά και διεθνή Σεμινάρια και Συνέδρια.

Δ) Συμμετέχει το Τμήμα ενεργά με ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών στα διάφορα ελληνικά και διεθνή συνέδρια της ειδικότητάς μας.

Ε) Οργανώνει το Τμήμα σε ετήσια βάση διακλινικά μαθήματα στο Νοσοκομείο μας με προσκεκλημένους ομιλητές τους διακεκριμένους Πανεπιστημιακούς ιατρούς της ειδικότητας της Ωτορινολαρυγγολογίας.

 ΣΤ) Εκπονεί το Τμήμα  κλινικο-εργαστηριακά ερευνητικά προγράμματα και παρουσιάζει πλούσιο συγγραφικό έργο με δημοσιεύσεις εργασιών σε διακεκριμένα ελληνικά και διεθνή ιατρικά περιοδικά. 

 

Ζ)  Στα πλαίσια της πρόληψης και προαγωγής της υγείας, υλοποιείται πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου από την ΩΡΛ κλινική του ΓΝΑ « ΕΛΠΙΣ» σε συνεργασία με την Ελληνική εταιρεία ΩΡΛ αλλεργίας, ανοσολογίας και ρογχοπαθειών.

 

Η) Πραγματοποιηθήκε η πρώτη πανελληνίως, χειρουργική αφαίρεση αδενώματος παραθυρεοειδούς αδένα υπό την καθοδήγηση απεικονιστικού συστήματος φλουοροσκόπησης (FLUOBEAM)  σε πραγματικό χρόνο.

 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αριστείδης Χρυσοβέργης, Διευθυντής, Επιστημονικά Υπεύθυνος

Γεώργιος Παπαχαραλάμπους, Επιμελητής Α΄

Παρασκευή Κόλλια, Επιμελήτρια, Επικουρική

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Σοφία - Ελισάβετ Μακρή, Προϊσταμένη

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ε

213 20 39 173