ΤΜΗΜΑ Ω.Ρ.Λ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Ωτορινολαρυγγολογικό (Ω.Ρ.Λ.) τμήμα του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» ανταποκρίνεται με τον πλέον σύγχρονο και πλήρη τρόπο στις ανάγκες των ασθενών με ωτορινολαρυγγολογικά προβλήματα. Διαθέτει σύγχρονες Διαγνωστικές μονάδες, που είναι ενταγμένες στο ΕΣΥ και παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά το πρόγραμμα του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων ΕΚΑΒ (ΕΣΚΕ-ΕΚΑΒ) και του Υπουργείου Υγείας.

Πέραν των Ιατρείων Επειγόντων ΩΡΛ Περιστατικών και του Τακτικού ΩΡΛ Εξωτερικού Ιατρείου, λειτουργούν τα παρακάτω Ειδικά Ιατρεία και Διαγνωστικά Εργαστήρια:

Α)   Στο Νευρο-ωτολογικό Ιατρείο, διενεργούνται όλες οι εξετάσεις ελέγχου της ακοής και της ισορροπίας και ειδικότερα: τυμπανομετρία, ακουστικά αντανακλαστικά μυός αναβολέα, έλεγχος λειτουργίας ευσταχιανής σάλπιγγας, τονική ακοομετρία, ομιλητική ακοομετρία, ακουστικά προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους, ηλεκτρο-βιντεο-νυσταγμογραφία κ.λπ.

Β)  Στο Ιατρείο Αλλεργικής Ρινίτιδας, διερευνούνται Ωτορινολαρυγγολογικές Αλλεργικές Παθήσεις όπως αλλεργική ρινίτιδα, αλλεργική ρινοκολπίτιδα. Πραγματοποιούνται ενδοσκοπικές εξετάσεις ρινός – ρινοφάρυγγα – φάρυγγα – λάρυγγα και ενδοεπιδερμικές δοκιμασίες νυγμού (skin prick tests) με σειρά 50 αλλεργιογόνων ουσιών.  

Γ) Στο Ιατρείο Διαταραχών Φωνής και Κατάποσης διερευνούνται φωνοτραυματικές βλάβες και διαταραχές κατάποσης οφειλόμενες σε ογκολογικές και νευρολαρυγγολογικές παθολογικές καταστάσεις, σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική του Αιγινητείου Νοσοκομείου και με την συνδρομή ειδικού συνεργάτη λογοθεραπευτή.

Δ) Στο Ογκολογικό Ιατρείο Κεφαλής & Τραχήλου διενεργούνται η καταγραφή, παρακολούθηση, θεραπευτική προσέγγιση και αντιμετώπιση των Ογκολογικών ασθενών Κεφαλής και Τραχήλου του Τμήματος, καθώς και όσων παραπέμπονται στο ιατρείο από άλλες δομές.

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Πέραν των καθιερωμένων χειρουργικών επεμβάσεων μικρής και μέσης βαρύτητας (αμυγδαλεκτομή, αποκατάσταση σκολίωσης ρινικού διαφράγματος, μικρολαρυγγοσκόπηση, αδενοτομή κ.ά.), διενεργούμε επεμβάσεις μεγάλης βαρύτητας κεφαλής και τραχήλου με απόλυτη ασφάλεια και με χρήση των πλέον σύγχρονων μέσων, όπως είναι η ολική θυρεοειδεκτομή, η επιπολής και εν τω βάθει παρωτιδεκτομή, ο λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου κ.λπ.  Επίσης, πραγματοποιούνται  λειτουργικές ενδοσκοπικές επεμβάσεις ρινός – παραρρινίων (FESS) και  κογχοπλαστικές με σύγχρονο εξοπλισμό.

Αξίζει να τονισθεί ότι, η μετεγχειρητική νοσηλεία των ασθενών μειώθηκε στη μία με δύο ημέρες, ακολουθώντας τα πρότυπα διεθνών ιατρικών κέντρων, με στόχο τον περιορισμό της δαπάνης για τα ασφαλιστικά ταμεία και την κατά το το δυνατό ταχύτερη επιστροφή ασθενών στις δραστηριότητές τους.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  • Το ΩΡΛ Τμήμα από το έτος 2008 υποδέχεται και εκπαιδεύει προπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο της κλινικής τους άσκησης στην Ωτορινολαρυγγολογία.
  • Το Ακοολογικό – Νευροωτολογικό εργαστήριο του Τμήματός μας αποτελεί επίσημο κέντρο εκπαίδευσης – πρακτικής εξάσκησης προπτυχιακών φοιτών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, αλλά και μεταπτυχιακών φοιτητών – ερευνητών στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ακοολογία – Νευροωτολογία», που διοργανώνεται από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.
  • Τα Στελέχη του ΩΡΛ Τμήματος συμμετέχουν ενεργά ως Ομιλητές, Μέλη Οργανωτικών Επιτροπών και Πρόεδροι Συνεδρίων σε ελληνικά και διεθνή Σεμινάρια και Συνέδρια.
  • Το ΩΡΛ Τμήμα έχει διαρκή επιστημονική παρουσία, με πληθώρα Ανακοινώσεων σε εγχώρια και διεθνή Συνέδρια καθώς και Δημοσιεύσεων τόσο σε ελληνικά, όσο και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
  • Οργανώνουμε σε ετήσια βάση ενδοκλινικά εκπαιδευτικά μαθήματα για τους ειδικευομένους ιατρούς της κλινικής και τα στελέχη μας συμμετέχουν ως Ομιλητές και Εισηγητές, κατόπιν πρόσκλησης, στα ετήσια μετεκπαιδευτικά μαθήματα των Α΄ και Β΄ ΩΡΛ Πανεπιστημιακών κλινικών του ΕΚΠΑ.

 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αριστείδης Χρυσοβέργης, Διευθυντής ΕΣΥ, Επιστημονικά Υπεύθυνος ΩΡΛ Τμήματος

Γεώργιος Παπαχαραλάμπους, Διευθυντής ΕΣΥ, Υπεύθυνος Νευρο-Ωτολογικού Εργαστηρίου

Ιωάννης Καρελάς, Επιμελητής Β'

Αικατερίνη Δεμάγκου, Επιμελήτρια Β', Επικουρική Ιατρός

Παρασκευή Κόλλια, Επιμελήτρια Β', Επικουρική Ιατρός

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Σοφία - Ελισάβετ Μακρή, Προϊσταμένη

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ε

213 20 39 173