ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ & ΓΡΑΦΕΙΑ

Η λειτουργία του Νοσοκομείου υποστηρίζεται, επίσης, από δύο Αυτοτελή Γραφεία και ένα Αυτοτελές Τμήμα, που υπάγονται απευθείας στο Διοικητή του Νοσοκομείου.

(επιλέξτε το Τμήμα/Γραφείο που επιθυμείτε για περισσότερες πληροφορίες):