ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ο Χειρουργικός Τομέας του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» απαρτίζεται από οκτώ (8) τμήματα  και διαθέτει δυναμικότητα 120 κλινών:

(επιλέξτε το Τμήμα που επιθυμείτε για περισσότερες πληροφορίες)

 

Στο Χειρουργικό Τομέα λειτουργούν επίσης τα παρακάτω Ιατρεία:

(επιλέξτε το Ιατρείο που επιθυμείτε για περισσότερες πληροφορίες)