ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο Ιατρείο Διαβητικό Πόδι γίνεται εκτίμηση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση της οντότητας διαβητικό πόδι

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Μύρων Φασουλάκης, Διευθυντής

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το προσωπικό του Αγγειοχειρουργικό Ιατρείου αποτελείται από τους ιατρούς του Αγγειοχειρουργικού Τμήματος και από νοσηλευτές των εξωτερικών ιατρείων.  

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Φορητό μηχάνημα Doppler

Επιδεσμικό υλικό

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τ

213 20 39 022/054