ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»  είναι ο έλεγχος και η πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων, σχεδιάζοντας, παρακολουθώντας, αξιολογώντας, προτείνοντας μέτρα και ελέγχοντας την εφαρμογή τους. Με την από 25/02/2019 με Αρ. Πρωτ. 10899 Απόφαση της Διοίκησης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Νοσοκομειακών Πρόληψης & Ελέγχου Λοιμώξεων του Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ".

 

ΔΡΑΣΕΙΣ

  • Καταγραφή και επιτήρηση νοσοκομειακών λοιμώξεων.
  • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Επαγγελματιών Υγείας σε θέματα πρόληψης νοσοκομειακών λοιμώξεων.
  • Άμεση αντιμετώπιση κρουσμάτων και επιδημικών εξάρσεων νοσοκομειακών νοσημάτων και λοιμωδών νοσημάτων.
  • Εκπαίδευση, επιτήρηση και ενίσχυση των ορθών πρακτικών στην παροχή φροντίδας των ασθενών.
  • Παρακολούθηση και καταγραφή της αντοχής των μικροβιακών στελεχών που απομονώνονται από τις θετικές καλλιέργειες του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.
  • Επιτήρηση, συλλογή και αποστολή των ειδικών δελτίων καταγραφής των υποχρεωτικώς δηλούμενων νοσημάτων στο ΚΕΕΛΠΝΟ.
  • Προφύλαξη προσωπικού από λοιμώξεις (εκπαίδευση, εμβολιασμοί).
  • Επιτήρηση υγιεινής των χώρων, των τροφίμων και της διαχείρισης των αποβλήτων.
  • Παρεμβάσεις για την εμβολιαστική κάλυψη όλου του προσωπικού.

Μάθετε για:

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Αρχοντούλα Φράγκου

Πρόεδρος, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος Ιατρός, Διευθύντρια ΕΣΥ, Επιστ. Υπεύθυνη Διευθύντρια Παθολογικού Τμήματος

Γεωργέτα Παρβουλέσκου

Αντιπρόεδρος, Μικροβιολόγος Ιατρός, Διευθύντρια ΕΣΥ

Ειρήνη-Μαργαρίτα Τουμπέκη

Μέλος, Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων

 

Μέλος, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας

Χαμαϊδή Κοντογιάννη

Μέλος, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Ειρήνη Καριατλή

Μέλος, Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας

Μύρων Φασουλάκης

Μέλος, Αγγειοχειρουργός Ιατρός, Διευθυντής ΕΣΥ,
Επιστ. Υπεύθυνος Διευθυντής Αγγειοχειρουργικού Τμήματος

Ανδρέας Γλαβάς

Μέλος, Αναισθησιολόγος Ιατρός, Διευθυντής ΕΣΥ,
Επιστ. Υπεύθυνος Διευθυντής Αναισθησιολογικού & ΜΕΘ

Αποστολία Μπλέτσα

Μέλος, Φαρμακοποιός, Υπεύθυνη Φαρμακευτικού Τμήματος

Παναγιώτης Κρατημένος

Μέλος, Πολιτικός Μηχανικός, Τεχνική Υπηρεσία

Γεωργία Οικονομοπούλου

Μέλος, Γραφείο Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας
και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

 

Μέλος, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

tel.png

213 20 39 013/48, 61

e

loimokseis@elpis.gr