ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Δύο σχεδόν αιώνες λειτουργίας & προσφοράς

Καλωσορίσατε στον ιστότοπο του 

Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών (Γ.Ν.Α.) «Η ΕΛΠΙΣ»

Το Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» ιδρύθηκε το 1836, πρωτολειτούργησε το 1842 στην οδό Ακαδημίας (εκεί που σήμερα στεγάζεται το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων) και σε λίγα χρόνια συμπληρώνει δύο αιώνες αδιάλειπτης προσφοράς υπηρεσιών υγείας. Είναι το πρώτο Πολιτικό Νοσοκομείο που χτίστηκε στην Αθήνα και από το 1971 λειτουργεί στο εξαιρετικής αρχιτεκτονικής αισθητικής κτηριακό συγκρότημα στους Αμπελοκήπους (Δημητσάνας 7, Αθήνα), με σύγχρονο εξοπλισμό και άριστο ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό, πάντοτε στην υπηρεσία του πολίτη και της δημόσιας υγείας.  

Το Νοσοκομείο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (Υ.Π.Ε.) και σύμφωνα με τον Οργανισμό του (ΦΕΚ 1485/4.5.2012) έχει ως σκοπό:

1. Την παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στον πληθυσμό ευθύνης της  1ης Υ.ΠΕ. Αττικής καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες Υ.ΠΕ. Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα και χωρίς διακρίσεις σε κάθε πολίτη, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.

2. Την ειδίκευση, τη συνεχή εκπαίδευση και την επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

3. Την ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ερευνητικά προγράμματα και συνεργαζόμαστε με συναφείς φορείς, διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.

4. Τη συνεργασία με νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας, με στόχο την ανάπτυξη και συνολική αναβάθμιση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας, την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και τη διεξαγωγή έργων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

5. Την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, που αποσκοπούν στην αποτελεσματική προαγωγή και βελτίωση της υγείας των πολιτών.

6. Την ανάπτυξη διαδικασιών για την επιτυχή υλοποίηση των στρατηγικών στόχων, που τίθενται από το Υπουργείο Υγείας, τη Διοίκηση της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής και το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης του Νοσοκομείου.

Σας προσκαλούμε να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας και να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες.

 

Αθήνα, Απρίλιος  2019