ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής και Οργάνωσης του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» αποτελεί κομβικό άξονα στη συνεχιζόμενη Εξέλιξη του Νοσοκομείου. Οργανώνει, συντονίζει και βελτιώνει το παρόν και το μέλλον του Νοσοκομείου εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη λειτουργία σε τεχνολογικό επίπεδο όλων των δομών του Νοσοκομείου με σκοπό την άρτια εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω της αποδοτικότερης αξιοποίησης της Τεχνολογίας της Πληροφορικής.

Κύριες αρμοδιότητες του Τμήματος αποτελούν:

  • Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου με μελέτη, καθορισμό διαδικασιών και παρακολούθηση της εφαρμογής τους, προς απλούστευση της γραφειοκρατίας.
  • Η υποστήριξη και ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και ανάγκες των Τμημάτων του Νοσοκομείου.
  • Η μελέτη και ο προγραμματισμός νέων έργων για τη βελτίωση και επέκταση όλων των υποδομών.
  • Η διαχείριση των Συστημάτων και η Τεχνική Υποστήριξή τους (Πληροφοριακά Συστήματα, εξοπλισμός πληροφορικής, δικτυακός εξοπλισμός).
  • Η διαρκής παροχή υποστήριξης και εκπαίδευσης στους εργαζόμενους του Νοσοκομείου για την ορθή χρήση όλων των Συστημάτων Πληροφορικής.

 

Δείτε εδώ την παρουσίαση των Πεπραγμένων 10-ετίας (2013 - 2023) του Τμήματος Πληροφορικής.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άννα Χαραλαμπίδου, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής και Οργάνωσης 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

τ

   213 203 9124

ε

​  syzefxis@elpis.gr