17 Σεπτεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας των Ασθενών

· Παρασκευή, 15 Σεπ 2023

17 Σεπτεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας των Ασθενών

 

patientSafety.pngΗ δέσμευση των ασθενών και των οικείων τους στην προώθηση της ασφάλειας στην υγειονομική περίθαλψη αποτελεί βασική στρατηγική για την επίτευξή της.
Οι ασθενείς, ως χρήστες των συστημάτων υγείας, έχουν προσωπική εμπειρία από τη διαδρομή τους στο σύστημα φροντίδας υγείας και η στάση τόσο των ίδιων, όσο και των φροντιστών τους μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα ασφάλειας.

Ο αντίκτυπος της ουσιαστικής δέσμευσης των ασθενών είναι αξιοσημείωτος, με μελέτες να δείχνουν πιθανή μείωση του βάρους της βλάβης έως και 15%, σώζοντας αμέτρητες ζωές και δισεκατομμύρια δαπανών κάθε χρόνο.

Γι αυτό το λόγο, η δέσμευση των ασθενών και της οικογένειας ενσωματώθηκε ως θεμελιώδης αρχή στο ψήφισμα της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας (WHA72.6)  στις Δράσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Global action on patient safety  και Global Patient Safety Action Plan 2021-2030. Η Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας των Ασθενών 2023 είναι αφιερωμένη στη «Δέσμευση των Ασθενών για την Ασφάλεια των Ασθενών» και στο σύνθημα «Υψώστε τη φωνή των ασθενών!».

Η ημέρα στοχεύει να επηρεάσει τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών, των οικογενειών, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των ηγετών υγειονομικής περίθαλψης, των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και των οργανώσεων ασθενών για να εργαστούν από κοινού για το συν-σχεδιασμό πολιτικών υγειονομικής περίθαλψης και παρεμβάσεων ασφάλειας που αντανακλούν πραγματικά τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των ασθενών, ενισχύοντας τελικά την ασφάλεια της υγειονομικής περίθαλψης σε παγκόσμιο επίπεδο.