ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Γραφείου της Επόπτριας Δημόσιας Υγείας, η τήρηση των κανόνων Υγιεινής, με στόχο την προάσπιση και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

  • Υγειονομικός έλεγχος όλων των χώρων  της Νοσηλευτικής Μονάδας δηλ. Χειρουργεία, Νοσηλευτικά Τμήματα, Μαγειρεία.      
  •  Διαχείριση όλων των κατηγοριών αποβλήτων (στερεών δηλ. Αστικών, Επικινδύνων, και υγρών τοξικών αποβλήτων σύμφωνα με το ΦΕΚ 1537/08-05-2012.
  •  Εναλλακτική διαχείριση ρευμάτων αποβλήτων - ανακύκλωση

            1. Πολυσυλλεκτικό σύστημα ανακύκλωσης πέντε (5) υλικών-συνεργασία με Δήμο Αθηναίων.

            2. Ανακύκλωση λαμπών-λαμπτήρων.

           3. Ανακύκλωση κενών μελανοδοχείων

           4. Ανακύκλωση φορητών ηλεκτρικών στηλών.

  • Σχεδιασμός, οργάνωση και επίβλεψη προγραμμάτων εντομοκτονιών-μυοκτονιών-απολυμάνσεων.
  • Δειγματοληψίες τροφίμων, πόσιμου ύδατος, επιφανειών και εξοπλισμού του Νοσοκομείου (τακτικές και έκτακτες).
  • Ορθή διαχείριση υγειονομικού ιματισμού.
  • Συμμετοχή σε Επιτροπές (π.χ.Eπιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων).
  • Προγράμματα πρόληψης και προαγωγής υγείας (εμβολιασμός Nοσηλευτικoύ προσωπικού, προσ. Εστίασης, κλπ.).
  • Κύκλοι εκπαιδευτικών μαθημάτων.
  • Έγκαιρη ανίχνευση εν δυνάμει ανθυγιεινών εστιών.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Φωτεινή Τριανταφύλλου, Επόπτρια Δημοσίας Υγείας 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

tel.png

213 20 39 114

e

edy@elpis.gr