ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

  • Παναρέτου Ελευθέριος, Πρόεδρος
  • Μουντάκη Βασιλική, Αντιπρόεδρος
  • Πασχάλης Αθανάσιος, Γενικός Γραμματέας
  • Σαλωνίδης Θεοφύλακτος (Θεόφιλος), Αναπληρωτής Γραμματέας
  • Ζήκος Αθανάσιος, Μέλος
  • Αντωνάκη Μαρίνα, Μέλος
  • Βουρίκης Παναγιώτης, Μέλος
  • Καλαντζή Βασιλική, Μέλος
  • Λατούφης Χρήστος, Μέλος

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    213 20 39 120

ε

 

somateio@elpis.gr

unionelpis1@gmail.com