ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Τμήμα Κλινικής Διατροφής υπάγεται επιστημονικά στην Ιατρική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 134, Ν. 4052/2012 και τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθ. Α3α/οικ 6021/2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ/Β/301/15-2-2016).

Σκοπός μας η παροχή ποιοτικής διατροφικής αγωγής σε ασθενείς και στο ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού.

Όραμά μας η κάλυψη των θρεπτικών αναγκών των ασθενών μας, με όρους ποιότητας και επάρκειας σε τρόφιμα ή σκευάσματα τεχνητής διατροφής, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και η εμπεριστατωμένη διάχυση της επιστήμης της Διαιτολογίας-Διατροφής μέσω της εκπαίδευσης φοιτητών και προσωπικού.

Δείτε το Ενημερωτικό μας Φυλλάδιο

Δραστηριότητες

 • Διαμόρφωση διατροφικών σχημάτων για νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς
 • Πληροφόρηση και εκπαίδευση ασθενών και Ιατρονοσηλευτικού προσωπικού σε ζητήματα διατροφής
 • Συμμετοχή στην ομάδα υποστήριξης θρέψης της κάθε κλινικής - αξιολόγηση και αντιμετώπιση περιστατικών υποστισμού και δυσθρεψίας
 • Εκπαίδευση προσωπικού εστίασης στην παρασκευή ειδικών γευμάτων και διαιτών
 • Εκπόνηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων για την προαγωγή της διατροφικής επιστήμης, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Σύνταξη μηνιαίων εκθέσεων που εμπεριέχουν ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα καθώς και βελτιωτικές προτάσεις για το Τμήμα Κλινικής Διατροφής.

 Προσωπικό και Οργάνωση

 • Οι διαιτολόγοι μας
  Παπαβαγγέλης Χρήστος,
  PhD, Προϊστάμενος Τμήματος
  Μπακλώρη Κωνσταντίνα, MSc
 • Το Γραφείο Διαχείρισης Τροφίμων & Επισιτισμού υποστηρίζει διοικητικά το Τμήμα στην υλοποίηση του προγράμματος σίτισης και στη διασύνδεσή του με την Αποθήκη τροφίμων και το Μαγειρείο. 
 • Συμβουλευτικό Γραφείο Διατροφής: Λειτουργεί ως Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο, με τη συνεργασία διαιτολόγων και ιατρών, για την εκτίμηση της θρέψης, την ανίχνευση διατροφικού κινδύνου και τη διαμόρφωση σχημάτων ειδικής διαιτητικής αγωγής.
Υπεύθυνος λειτουργίας: Χρήστος Παπαβαγγέλης, Διαιτολογίας, PhD
Διαιτολόγοι: Χρήστος Παπαβαγγέλης, Κωνσταντίνα Μπακλώρη
Ημέρες & Ώρες λειτουργίας: κάθε Παρασκευή, 08:30 π.μ. - 14:00 μ.μ.
Για να κλείσετε Ραντεβού καλέστε στο 1535 (Κωδικός Τμήματος: 08765)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

tel.png

213 203 9118

e

diatrofis_elpis@elpis.gr