Εκπαίδευση Πυρασφάλειας - Πυρόσβεσης στο Νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»

· Δευτέρα, 12 Ιουν 2023

Εκπαίδευση Πυρασφάλειας ‑ Πυρόσβεσης στο Νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»

Το πρωί της Τετάρτης 7 Ιουνίου 2023, στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου μας πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη επανεκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα πυρασφάλειας – πυρόσβεσης, με την παρουσία του Διοικητή κ. Αθ. Σταματελόπουλου.

Την ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»,  τόσο για τους πιθανούς κινδύνους όσο και τις διαδικασίες αποφυγής οποιασδήποτε ανεπιθύμητης ή επικίνδυνης κατάστασης για την ασφάλεια των εργαζομένων, ασθενών και συνοδών, ανέλαβε ο έμπειρος Υποπυραγός Κωνσταντίνος Βαζούρας.