ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο κύριος κτηριακός κορμός του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» απαρτίζεται από τέσσερα (4) νεοκλασικά κτήρια (Α’, Β’, Γ’ και Δ’) που στεγάζουν όλες τις κλινικές του Νοσοκομείου,  τα Χειρουργεία, τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, τη Μονάδα Εμφραγμάτων, το Αιμοδυναμικό Τμήμα, τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, το Μικροβιολογικό Εργαστήριο, το Βιοχημικό Εργαστήριο και το Αιματολογικό Εργαστήριο. Σε σύγχρονες υποδομές στεγάζονται πρόσθετα τμήματα, όπως είναι τα Επείγοντα Ιατρεία, η Αιμοδοσία, το Κυτταρολογικό και το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, οι Διοικητικές Υπηρεσίες, τα Μαγειρεία, η Διαχείριση Υλικού κ.ά. 

Συγκεκριμένα, τα τμήματα στα τέσσερα (4) νεοκλασικά κτήρια κατανέμονται ως εξής:

 

ΚΤΗΡΙΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΤΜΗΜΑ

 

Α’

 

 • Υπόγειο    →
 • Ισόγειο     →
 • Όροφος    →

 

 • Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
 • ΩΡΛ Τμήμα, Οφθαλμολογικό Τμήμα
 • Ουρολογική Κλινική

 

Β’

 

 • Υπόγειο    →
 • Ισόγειο     →
 • Α’ Όροφος→
 • Β’ Όροφος→

 

 • Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
 • Χειρουργεία
 • Καρδιολογική Κλινική
 • Μονάδα Εμφραγμάτων & Αιμοδυναμικό

 

Γ’

 

 • Υπόγειο    →
 • Ισόγειο     →
 • Όροφος    →

 

 • Ακτινολογικό Τμήμα
 • Παθολογικό Τμήμα - Β' Πτέρυγα 
 • Παθολογικό Τμήμα - Α' Πτέρυγα 

 

 

Δ’

 

 • Υπόγειο    →
 • Ισόγειο     →
 • Όροφος    →

 

 • Εργαστήρια (Μικροβιολογικό-Βιοχημικό-Αιματολογικό)
 • Χειρουργικό Τμήμα - Β’ Πτέρυγα
 • Χειρουργικό Τμήμα - Α’ Πτέρυγα
 • Αγγειοχειρουργικό Τμήμα 

 

Στον  βασικό  εξοπλισμό  υποστήριξης  των  υποδομών του  Νοσοκομείου  περιλαμβάνονται :

 • Υποσταθμός  Μέσης  Τάσης
 • Τρία  (3)  Ηλεκτροπαραγωγά  Ζεύγη  (Γεννήτριες  ηλεκτρικού  ρεύματος)
 • Δεξαμενή Υγρού Οξυγόνου και  Κέντρο  Φιαλών  Ιατρικού  Οξυγόνου
 • Κέντρο  Ιατρικού  Πεπιεσμένου  αέρα
 • Κέντρο  Παροχής  Ιατρικού  Κενού
 • Πέντε  (5)  Λεβητοστάσια που λειτουργούν με Φυσικό Αέριο

 

Περιγραφή Τεχνικής Υπηρεσίας

Η  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»  αποτελεί  Υποδιεύθυνση  και  διαρθρώνεται  σε  δύο  (2)  Τμήματα.  Στο  Τεχνικό  Τμήμα  που  υποστηρίζει  τις  Κτηριακές  Υποδομές  και  τον  Ηλεκτρομηχανολογικό  Εξοπλισμό  και  στο  Τμήμα  Βιοϊατρικής  Τεχνολογίας  που  υποστηρίζει  τον  Ιατροτεχνολογικό  Εξοπλισμό  του  Νοσοκομείου.  Το  αντικείμενο  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  είναι  ευρύτατο  και  πολυσχιδές,  αλλά  μπορεί  να  συνοψιστεί  σε  δύο    κεντρικούς  άξονες: 

1. Συντήρηση  και  καλή  λειτουργία  των  υφιστάμενων  κτιριακών,  ηλεκτρομηχανολογικών  και  ιατροτεχνολογικών  εγκαταστάσεων  και   εξοπλισμού.

2. Εντοπισμός  αναγκών,  σχεδιασμός,  εκπόνηση  προδιαγραφών  και  επίβλεψη  εκτέλεσης  τεχνικών  έργων  και  προμήθειας  εξοπλισμού.

       

Η  Τεχνική  Υπηρεσία  είναι  στελεχωμένη  με  άρτια  εκπαιδευμένο  και  έμπειρο  προσωπικό,  το  οποίο  ανταποκρίνεται  άψογα  στις  εξαιρετικά  σύνθετες  και  αντίξοες  συνθήκες,  που  είναι  συχνά  μέρος  της  καθημερινής  εργασίας  του,  προκειμένου  να  επιτελείται  απρόσκοπτα  το  ιατρικό  και  νοσηλευτικό  έργο  του  Νοσοκομείου.    

 

Προσωπικό & Επικοινωνία

Παναγιώτης Κρατημένος, Υπεύθυνος Τεχνικού Τμήματος

213 20 39 010,

213 20 39 122

texn_elpis@elpis.gr 

Φουλιράς  Αναστάσιος, Υπεύθυνος  Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

213 20 39 123

Ειρήνη Χουλιάρα, ΤΕ Ιατρικών Οργάνων

213 20 39 123

Μπασοδημήτρης  Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος

213 20 39 154

Πολυμενίδης  Ευάγγελος, Ηλεκτρολόγος

213 20 39 154

Χρήστος Λίβανος, Θερμοϋδραυλικός

213 20 39 141

Μωραϊτης  Αθανάσιος, Υδραυλικός

213 20 39 141

 

K1