ΝΕΥΡΟ-ΩΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Tο Νευρο-Ωτολογικό Εργαστήριο του ΩΡΛ Τμήματος στο Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» αναπτύχθηκε και λειτουργεί πλήρως από το Μάιο του 2008. 

Σε αυτό πραγματοποιούνται όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις ελέγχου της ακοής και της ισορροπίας και ειδικότερα: τυμπανομετρία, έλεγχος ακουστικών αντανακλαστικών μυός του αναβολέα, έλεγχος λειτουργίας ευσταχιανής σάλπιγγας, ακοομετρία καθαρών τόνων, ομιλητική ακοομετρία, ωτοακουστικές εκπομπές, ακουστικά προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους (ABR), ηλεκτρο(βιντεο)νυσταγμογραφία: έλεγχος σακκαδικών κινήσεων, παρακολούθηση κινητού στόχου και ψυχρο – θερμοδιακλυσμοί με διακλυστή αέρα.

Επίσης, εφαρμόζονται  χειρισμοί επανατοποθέτησης ωτοκονίας για την αποκατάσταση του καλοήθους παροξυσμικού ιλίγγου θέσης καθώς και τα πλέον σύγχρονα θεραπευτικά πρωτόκολλα αιθουσαίας αποκατάστασης σε ιλιγγικούς ασθενείς σε συνεργασία με το αντίστοιχο εργαστήριο της Α΄ Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής του ΕΚΠΑ.

Τέλος, διενεργούνται  ενδοτυμπανικές εγχύσεις, όπου απαιτείται, για την αποκατάσταση διαταραχών ακοής νευροαισθητηρίου τύπου ή χρονίων περιφερικών διαταραχών του αιθουσαίου συστήματος. 

Εφαρμόζεται ολοκληρωμένο πρωτόκολλο διαχείρισης των ασθενών με αιθουσαίες παθήσεις περιφερικού τύπου, που περιλαμβάνει τη διάγνωση και αξιολόγηση αλλά και τη μακροχρόνια παρακολούθηση, με χρήση κλινικών δοκιμασιών, λειτουργικού ελέγχου του αιθουσαίου συστήματος, χρήση πρότυπων κλιμάκων αξιολόγησης της ισορροπίας και της κατάστασης του αιθουσαίου συστήματος και παρακολούθησης της αποκατάστασης/κεντρικής αντιρρόπησης.

Το Νευροωτολογικό Εργαστήριο αποτελεί επίσημο κέντρο εκπαίδευσης  προπτυχιακών φοιτητών Ιατρικής του ΕΚΠΑ και επίσημο κέντρο εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης μεταπτυχιακών φοιτητών - ερευνητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ακοολογία και Νευροωτολογία» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Το εργαστήριο λειτουργεί κάθε Πέμπτη 9:00 - 12:00 και στελεχώνεται από τον υπεύθυνο Διευθυντή ΕΣΥ, έναν επικουρικό ιατρό και έναν ειδικευόμενο ιατρό.

 

ΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Δρ. Γεώργιος Ξ. Παπαχαραλάμπους MD, PhD, MSc (Audiology-Neurotology), FEBORL-HNS, ΩΡΛ, Διευθυντής ΕΣΥ, Υπεύθυνος Νευρο-ωτολογικού Εργαστηρίου

Δεμάγκου Αικατερίνη, ΩΡΛ, Επικουρική Επιμελήτρια Β’

 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Οι ασθενείς μπορούν να εξεταστούν στο  Ακοολογικό - Νευροωτολογικό Εργαστήριο κάθε Πέμπτη 9:00 - 12:00, κατόπιν συνεννόησης με το ιατρικό προσωπικό του ΩΡΛ Τμήματος και μόνο εφόσον έχει προηγηθεί προγραμματισμένο ραντεβού μέσω του 1535 στο ΩΡΛ Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο, στο οποίο ολοκληρώνεται ο αρχικός προαπαιτούμενος ακοολογικός έλεγχος.