Πίνακες Μοριοδότησης υποψηφίων Ιατρών και Επιτυχόντων του Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" μετά τη διεξαγωγή συνέντευξης από το Αρμόδιο Συμβούλιο του Νοσοκομείου

Νέοι Πίνακες για τη θέση Κυτταρολογίας - Τρίτη 05 Δεκ 2023