ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ», αποτελεί αυτόνομο τμήμα το οποίο υπάγεται στην Ιατρική Υπηρεσία. Στόχος του Τμήματος είναι να παρέχει στους ασθενείς και τις οικογένειές τους εξειδικευμένες υπηρεσίες, με κανόνες εμπιστευτικότητας και σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Το Τμήμα, στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής της Πολιτείας, παρέχει υποστήριξη, ενημέρωση και κατεύθυνση γύρω από κοινωνικής φύσεως θέματα, ενώ μεριμνά για την αποκατάσταση και την μετανοσοκομειακή περίθαλψη των ασθενών.    

Κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία του Τμήματος έχουν οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι παρέχουν υποστηρικτικό, συμβουλευτικό και ενημερωτικό έργο. Ειδικότερα, οι κοινωνικοί λειτουργοί βοηθάνε στην αξιολόγηση των ψυχοκοινωνικών αναγκών των ασθενών και παρέχουν υποστήριξη, ενδυνάμωση, συμβουλευτική και συνηγορία τόσο στους ασθενείς όσο και στις οικογένειές τους.

Συνοπτικά, οι ενέργειες των κοινωνικών λειτουργών του Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας συνίστανται στα εξής:

  • Ανεύρεση οικογενειακού περιβάλλοντος, συνεργασία εμ το οικείο περιβάλλον, συνέντευξη με τους γονείς.
  • Σύνταξη του κοινωνικού ιστορικού του ασθενούς.
  • Συνεργασία με άλλους φορείς, όπως η Πρόνοια, ο Δήμος, η Δ.Ο.Υ., τα Ασφαλιστικά Ταμεία κ.α.
  • Συνεργασία με την Αστυνομία, το Ληξιαρχείο, την Εισαγγελία, τις Πρεσβείες και τα Προξενεία για την ανεύρεση στοιχείων που αφορούν αλλοδαπούς ή αγνώστων στοιχείων ασθενείς.
  • Συνεργασία με εθελοντικές ομάδες και οργανώσεις, καθώς και ΜΚΟ, αξιοποιώντας προγράμματα και δράσεις που αναπτύσσουν, προς όφελος των ασθενών, είτε κατά τη διάρκεια νοσηλείας των τελευταίων, είτε στο πλαίσιο της μετανοσοκομειακής τους φροντίδας, αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης.
  • Βοήθεια για την ομαλή επανένταξη του ασθενούς στο οικογενειακό και ευρύτερο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον, μετά την έξοδό του από το Νοσοκομείο και αφού έχει ολοκληρώσει τη θεραπεία του.
  • Ενέργειες για την ιδρυματική αποκατάσταση χρόνιων περιστατικών.
  • Ψυχολογική στήριξη στους ασθενείς και στις οικογένειές τους, ώστε να αντιμετωπίζουν την κατάσταση της «ασθένειας» και τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την παραμονή τους στο Νοσοκομείο (βοήθεια εκφόρτωσης ασθενών άγχους – αγωνίας).

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απ’ ευθείας με το Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας με τους παρακάτω τρόπους ή να ζητήσετε από τον/την γιατρό σας ή τον/την προϊστάμενο/η του τμήματος να κάνει παραπομπή αντί για εσάς.  

tel.png

213 20 39 015 (Ειρήνη Χιωτέλη – Προϊσταμένη)

213 2039021 (Γεωργιόπουλος Μηνάς)

e

koinyp@elpis.gr